Regulamin karty rabatowej "DIAM'OR"

1. Wystawcą i właścicielem KARTY RABATOWEJ DIAM'OR jest Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAM'OR Paweł Chmielewski z siedzibą 09-200 Sierpc, Narutowicza 3.
2. Kartą może się posługiwać każdy uczestnik programu lub osoba przez niego upoważniona.
3. Karta zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania.
4. Do programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba, podając swoje dane osobowe.
5. Klient przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym do programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAM'OR w celu prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 6.07.2002 r. ze zmianami ).
6. Karty wydają i honorują poniższe salony DIAM'OR: • Salon Firmowy DIAM’OR Galeria Wisła, Płock, ul. Wyszogrodzka 144, tel.(24)3633384 • Salon Firmowy DIAM’OR Galeria Mazovia, Płock, ul. Wyszogrodzka 127, tel.609182185 • Salon Firmowy DIAM’OR C.H. Carrefour Express, Płock, ul. Przemysłowa 1, tel. (24)2630396 • Salon Firmowy DIAM’OR C.H. Tayger, Płock, ul. Królewiecka 2, • Salon Firmowy DIAM’OR, Sierpc ul. Narutowicza 3, tel. (0-24)2753560
7. Kartę może otrzymać każdy Klient, który dokona jednorazowo zakupu w salonie za kwotę co najmniej 100 zł.
8. Rabat przysługujący posiadaczowi karty jest narastający i po przekroczeniu progów kwot wynosi:
100.00 PLN – 3 %
5.000 PLN – 4 %
10.000 PLN – 5 %
15.000 PLN – 6 %
20.000 PLN – 7 %
25.000 PLN – 8 %
30.000 PLN – 9 %
35.000 PLN – 10 %
40.000 PLN – 11 %
45.000 PLN – 12 % powyżej 50.000 PLN - stały rabat 15 %
9. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
10. Produkty promocyjne oraz wyprzedaże nie są objęte rabatem.
11. Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej nie może być wymieniana na gotówkę.
12. Niniejszy regulamin jest dostępny w salonach DIAM'OR oraz na stronie internetowej www.diamor.pl . Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAM'OR zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu w punkcie sprzedaży oraz na w/w stronie internetowej.
13. Odebranie i używanie karty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.